Designarbete - från en ingenjör??

Jo, även som ingenjör kan man få en god träning i att arbeta med trycksaker och allmän lay-out!

Dels har jag arbetat inom den grafiska branschen, om ock som VD, och därmed arbetat med grafiker och redaktörer. Dels har jag senare i livet, som produktsamordnare för finpapper fått tänka till på tryckkvalitet och delta i arbete med trycksaker tillsammans med professionella reklambyråmänniskor.

I föreningslivet har jag hamnat i lägen, där det behövts en del designarbete. Kanske framför allt Dala Gille i Göteborg, där inbjudningar och meddelanden till medlemmarna utvecklades hela tiden. Där skapades med mej som drivande en helt ny grafisk profil med bl.a. ett Medlemsblad, som det såg ut med undantag av ett par nummer under 2012 och 2013. Från 2014 är jag med igen som redaktör och grafiker.

Hemsidan för Dala Gille fick en genomgripande förändring under 2012 med hjälp av en intresserad gymnasist, men där jag i slutskedet gick in och sanerade grundkonstruktionen och fullföljde strukturen. Underhållsfunktionen (Webmaster) hamnade på min lott.