Ekonomi/Administration i föreningslivet

Nils-Uno tog vid pensioneringen 1999 över som kassör för Dala Gille i Göteborg. I samband med detta kopplades medlemsregistret ihop med bokföringen, som då också lades över på ett datoriserat bokföringsprogram (Visma/SPCS).
Hela hanteringen förenklades väsentligt och bokslutsarbetet och hanteringen av medlemsavgifter blev säkrare att sköta.

Arbetet som kassör med hjälp ett korrigerande modernt bokföringsprogram var också en mycket god utbildning i bokföring för en gammal civilingenjör utan utbildning i redovisning.

Efter en allmän nertrappning inom styrelsen för Kvarnbyns Handpappersbruk fungerade också Nils-Uno en tid som revisor för Handpapperabruket. Det hade inte varit speciellt trevligt att ha den uppgiften utan den praktiska erfarenheten som kassör i Dala Gille.