Dagen var ljus och fin!!
Samling på skoltrappan efter besöket i aulan. Glada 57-or hade glömt de gångna åren, men kom alla ihåg dagarna
6-9 maj 1957 och hur det var att stå på trappan och sjunga studentsången.

Närvarolista lördagen den 12 maj 2007

Främre raden från vänster
Linde Koch (Wittmeier)
Nils-Uno Gustavson
Ingvar Larsson
Bengt Johansson
Carola Ahlfors (Schöldström)
Ylva Wigh
Birgitta Fritz (Helander)
Kerstin Oldfelt Ekéus (Oldfelt)

 

 

 

 

Hans Carlström och Jan Karlén saknas på bild

Rad 2 från vänster
Lennart Tegler
Kristina Isfalk (Nilsson)
Inger Bondesson (Arvidsson)
Göran Jendeberg (Johansson)
Inge Andersson
Anders Wahlberg
Björn Håkansson
Kerstin Olivero-Reinius (Ryn)
Barbro André (Larsson)
Sara Kjell (Johansson)
Ulla Eisert (Almgren)
Claes Hjalmarsson
Rad 3 från vänster
Lars Jaensson
Anita Andersson
Per-åke Vedin
Ann-Marie Pettersson (Peterson)
Lennart Hahn
Eivind Hassler
Karl-Inge Aldén (Karlsson)
Anita Jöneby (Eklöf)
Gunnar Wolving (skymd)
Barbro Norling
Karin Nord (Nickolausson)
Marita Pettersson (Larsson)
Britt Pritchett (Egelstål)
Birgitta ölund (åberg)
Jan-Ola Englund
överst från vänster
Claes Lindeborg
Curt Svahn
Gunnar Thorén
Anne-Marie Kubanek (Weidler)
Sven Rimhagen (Pettersson, skymd)
Gunilla Eklöf
Sven-Erik Karlsson
Hans-åke Johansson
Gertrud Räntilä (Bengtsson)
Bengt Gårsjö (Gustavson)
Per-åke Falk
Karin Biörsmark (Swedberg)
Bodil Karlén (Heimer)
Catharina Trygg (Danielson)
Stig Björkman
Olof Wastesson
Inga-Greta Törnström (skymd)
Else-Britt Talts (Edström)
Eva Sivot (Falkenberg)
Bo Nyhlén
Uppdaterad den 6 april 2014