Åter i aulan efter 5 år sedan vi sågs sist.

Vi fick höra ett intressant kåseri om tillblivelsen av Linköpings Universitet och de första årens nybyggarmentalitet. <

Samling på skoltrappan efter besöket i aulan. Glada 57-or hade glömt de gångna åren, och kom än en gång ihåg dagarna
6-9 maj 1957 och hur det var att stå på trappan och sjunga studentsången.

Fast visst var vi väl mjukare i knäna på den tiden?

Närvarande på skolbesöket lördagen den 12 maj 2012

Främre raden från vänster
Linde Koch (Wittmeyer)
Inger Bondesson (Arvidsson)
Anita Andersson
Ann-Marie Peterson (Pettersson)
Anna-Karin Furhoff (Magnusson)
Nils-Uno Gustavson
Bengt Johansson
Gunnar Thorén
Inger Nilsson (Svärd)
Gunilla Eklöf
Margareta Lingheimer (Andersson)
Ulla Eisert (Almgren)
Ylva Wigh
Sara Kjell (Johansson)
Barbro André (Larson)

Bakre raden från vänster
Sven-Erik Karlsson
Lars Jaensson
Claes Lindeborg
Hans Carlström
Ingvar Larsson
Karl-Inge Aldén (Karlsson)
Lennart Tegler
Björn Håkanson
Kerstin Olivero-Reinius (Ryn)
Jan Karlén
Kerstin Oldfelt Ekéus (Oldfelt)
Jan-Ola Englund
Bo Nyhlén
Thorsten Thurén