Tekniska rapporter

Visst lärde jag mej att skriva uppsats i skolan. Jag fick för övrigt alltid lite högre betyg på Fackämnen än på Fria ämnen. Det är väl kanske lättare för en "duktig" elev att använda rätt språk för ämnen som man tar stoffet till från läroböcker än att skapa ett eget språk för skrönor.

Nåväl Inledning, Avhandling och Avslutning fick vi oss itutat som en riktig indelning av uppsatsen. Samma teknk använde jag vid min första tekniska rapport, mitt examensarbete på KTH. Men det gick då helt åt skogen! Det dög inte att ha en kronologisk "berättelse" i en rapport inte. Efter några veckors nötande av min handledare fick vi till slut fram en riktig rapport. Först en sammanfattning, som ger hela svaret på rapportens resultat i kort form. Sedan en problembeskrivning, en mer fullständig redgörelse för vad som kommit fram, och till slut en berättelse hur det gjordes. Och språket skulle vara konsekvent. Inga variationer på begrepp och företeelser, utan samma ord för samma sak rakt igenom. Jag fick till och med en riktig eloge för en korrekt rapport av professorn, som slutligen tog emot den. Fast han förstod väl att det mest berodde på min handledare.

Det blev många rapporter och lektionssammanfattningar i yrkeslivet fast jag egentligen aldrig har varit enbart informatör. Några exempel på senare verk finns på länkarna.