Det fanns en tid efter nolletiden. Det här är några år senare.


Laborationer i Stellings lab. Jag tror dom oxiderade svaveldioxid.


Mandolinövningar av en blivande säcktillverkare.


Examensarbete med elektriskt ledande fluidiserad kolpulverbädd.