Även i grupper, som egentligen vill dra åt samma håll kan det förekomma slitningar, som gör att de misslyckas. I alla organisationer krävs från tid till annan att grupprelationer ses över och ställs till rätta.

Samarbetsträning kan innebära mycket och kan göras på en mängd olika sätt. Det behöver inte alltid betyda en tur i skärgården även om det är trevligt med en båttur!.

Det är inte alltid nödvändigt med speciella arrangemang. Gemensamma övningar i samband med avdelningsträffar, kick-off för säljorganisationer, personalfester eller aktiviteter för kunder kan göra väl så stor nytta. Här har jag varit med olika sammanhang, där träffar och kundaktiviteter utnyttjats. Fortfarande finns ett kontaktnät öppet för att kunna göra sådana saker på konsultbasis för måttligt stora avdelningar.

I mindre grupper kan man komma långt med regelrätt träning i gruppdynamik. För detta har jag genomfört aktiviteter där grupperna utan att egentligen veta det får träna sin förmåga att vara just en grupp.

Det tydligaste resultatet fick jag i en grupp på 11 personer av olika åldrar och bakgrund i vilken det fanns både "stoppklossar", som ville väl, men inte kunde ta vara på de yngres goda sidor och "ungtuppar" som var precis tvärtom men med samma resultat.

Detta skedde huvudsakligen genom övningar med hela gruppen närvarande där var och en fick berätta för mej och därigenom för de andra vad deras uppgift var i gruppen. Gruppdiskussionen utvecklades under några träffar från att bestå av ett antal monologer via pardiskussioner till en livlig gruppdiskussion där personerna alltmer började lita på varandra. Samtidigt hade alla fått en gemensam uppfattning om vad var och en hade för uppgift.