Kan vi uträtta något mera??

Vi har båda jobbat med människor i alla möjliga sammanhang och konstellationer.

Vi skulle kunna fungera som idégivare och bollplank för småföretag och idéella organisationer, men ingen av oss vill ha några schemabundna engagemang längre. Friheten till snabba beslut i fritiden är viktiga för oss.

Områden där vi tillsammans har ganska stor erfarenhet är: