Utbildning i föreningslivet

Vi har båda jobbat med cirkelverksamhet. Karin med sömnad, konsthantverk och målning och Nils-Uno med teknik och företags- och kulturhistoria.

Nils-Uno med god draghjälp av Karin har dragit igång en cirkelverksamhet inom Dala Gille i Göteborg. Den startade 2003 och utvecklades till en central verksamhet inom Gillet. ett par terminer var det en vanlig cirkel med cirkelledare, men det gled över till att bli en kamratcirkel, där flera av deltagarna bidrog med olika ämnen varje sammankomst. Se cirkelhistorian för Dala Gille i Göteborg.