Personuppgifter Nils-Uno Gustavson

BETYG

Nils-Uno Gustavson (390105-1973) anställdes som VD för ScandBook Ab i september 1982. Han avgick på egen begäran i mars 1987 i samband med att företaget såldes.

Företaget hette tidigare B. Wahlströms Bokindustri AB och var i praktiken ett producerande kostnadsställe inom B. Wahlströms Bokförlag AB. Företaget behövde en egen identitet och profil för att ge en plattform för en mera aggressiv marknadsföring mot andra kunder än koncernens egna bokförlag. Därför anställdes Gustavson med uppgift att sjävständigt utveckla marknad, administration och produktion med säte i Falun.

Affärsidé och företagsprofilering
Efter namnbytet skapade Gustavson en ny profil och identitet för företaget. Detta innebar praktiskt utarbetande av logotype och en komplett grafisk profil för ScandBook AB.

Arbetsmässigt innebar det att från en tillvaro som självklar leverantör till den ursprungliga enda kunden - "förlaget" - flytta företaget ut på den övriga marknaden. Detta genomförde Gustavson på ett skickligt sätt. Dessutom krävdes av Gustavson eget arbete på markanden, skapande av kontakter med branschfolk, företagarkollegor och politiker inom Falu kommun och mycket övrigt både nationellt och internationellt.

Marknadutveckling
En liten koncernexstern marknad fanns vid Gustavsons tillträde. Den hade uppkommit främst genom samarbete mellan andra förlag och Wahlströms. Utvecklingen av den externa marknaden har på fem budgetår varit 6, 15, 17, 21, och 25 MSEK/år. De sista åren har medfört en minskning av koncernintern marknad p.g.a. nödvändiga förändringar i bokförlagens utgivning. Totalnivån på omsättningen har därför ökat långsammare mot slutet (19, 27, 34, 34 och 36 MSEK/år).

Administration
I samband med Gustavsons tillträde anställdes också en ekonomichef med placering i Falun. En egen redovisning inom koncerndens ram har utarbetats och befintliga enkla för- och efterkalkylsystem har förbättrats.

Gustavson var invald i Tryckeriförenigens styrelse.

Kommentar
Gustavsons arbete med företagets profilering och marknadsföring mot kunder och kollegor har gjorts med gott resultat. Han har som person gjort sig omtyckt både av styrelse, personal och kunder.

Gustavson är en generalisttyp och engagerar sig lättare i marknads- och utvecklingsarbete än detaljerat tekniskt och ekonomiskt arbete. Han är pedagogiskt lagd och har lätt att skapa och upprätthålla kontakter med männinskor.

Stockholm i september 1987

Anders Beck-Friis
Styrelseordförande för ScandBook AB under Gustavsons VD-tid
Advokat
Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm
Tel: 08.23 12 40