Personuppgifter Nils-Uno Gustavson

Tjänstgöringsbetyg

Nils-Uno Gustavson, född 390105, har varit anställd i Stora Fine Paper AB under perioden 1 september 1991 - 31 mars 1999. Som en följd av sammanslagningen mellan STORA och Enso sker stora förändringar. Ett antal medarbetare, däribland Nils-Uno Gustavson, har i samband med detta erbjudits och accepterat att gå i avtalspension.

Stora Fine Paper är STORA's division för finpapper. Stora Fine Paper har tillverkande enheter i Sverige, Danmark, Tyskland och Kina med en produktionskapacitet på 1 miljon ton/år samt säljbolag/-kontor världen över. Vi omsätter ca 9 miljarder kronor och har ca 4000 anställda.

Nils-Uno Gustavson anställdes som produktchef med uppgift att delta i produktsamordningen, skapandet av ett enda sortiment, av de tidigare konkurrerande fabrikernas produkter. Senare försköts tyngdpunkten i Nils-Uno Gustavsons arbete mer mot miljö- och utbildningsfrågor. Hela tiden med marknadsaspekten med i bilden. Inom miljöområdet har Nils-Uno Gustavson bl.a. arbetat i samverkansgrupper tillsammans med personal från Stora Corporate Research/Environmental och hela nordiska skogsindustrin i försök att finna en Miljövarudeklaration. Han har också ingått i en grupp som diskuterat insamling av träfritt papper med Naturvårdsverket. Under sin anställningstid har Nils-Uno Gustavson också planerat och genomfört en utbildning av vår säljorganisation i hela världen innehållande avsnitt om skog, massa, papper och miljö samt produktkunskap.

Nils-Uno Gustavsons gedigna kunskap och erfarenhet från såväl marknadsföring & försäljning som produktion inom pappersindustrin och den grafiska industrin tillsammans med hans tjänstvillighet, positiva attityd och kommunikationsförmåga såväl muntligt som skriftligt har varit värdefulla och uppskattade egenskaper i vårt företag. Samtidigt som vi tackar honom för hans fina insats under de gångna åren önskar vi honom all lycka i framtiden då han idag går i avtalspension.

Mölndal den 31 mars 1999

Ulf Ericsson
Personaldirektör