Ode vid 45-årsjubelfesten den 11 maj, Anno Domini MMII

Författat och framfört av Jan-Ola Englund

Tiden har hastat och åren svunnit sen fordom vi stod där,
stolta på Krettelets trapp, krönta med mössan så vit.

Mycket har timat sen dess och mer lär väl sannolikt komma,
innan vi råkas på nytt, halvsekelfest blir det då !

Alltnog, jag gläder mig nu åt att åter få skåda ett antal
anleten kända i kväll, trots att dom kunde var't fler

Orsaken växlar till varför den fordom så rikliga skaran
nu decimerats till blott tjugo och tre, som jag ser

Några sin kosa har ställt långt fjärran och ej kunnat spåras,
andra igen haft förfall, några har ej svarat alls,

några till fäderna sina har gått, må vi tacksamt bevara
minnet av bortgången vän, åter är med oss ikväll!

När vi nu bänkat oss här, låt de åren vi nu lagt bakom oss
åter passera revy, minnas det mesta som hänt.

Allvar med skämt låt oss blanda, och sanning med skvaller och skrönor,
spisa och dricka gu'tår, invänta fem nya år

Gläd Dig med oss nu ikväll, låt tillsammans oss fatta pokalen,
välkommen är Du min vän, till Jubel i år Fyrtiofem


Joe 2002