Limericksamling

Lite blandade limerickar från livet


Bonden vid Säve Flygplats

När den väldige bonden i Säve
vid vars åkerteg flygplanen sväve
gick och handsådde gryn
blev däruppe i skyn
helikoptrarna skrot av hans näve
1997-04-21


Beslutslimerick 1

Ett gruvstoppsbesked uti Dalum
kanske påskyndar rödfärg ur alun
För pigmentet ur jord
Disponent ger sitt ord
- Det ska alltid tas fram just i Falun
1991-06-13


Beslutslimerick 2

I tidningskurir upp i Dalom
det länge och ofta var't tal om
- Alltför sur blir miljön
från fabrik ner till sjön
Sån't läkaren sitter och mal om.
1991-06-13


Tankar vid Bergsprängarfesten 31 maj 1991

Direktören Sjölin från Karlskoga
han lärde oss alltid va' noga
På gruvan fick fart
det är helt uppenbart
att han inte har tränat i "skoga"


Jan-Erik en gosse i gruvan
bland kismalm han aldrig fick snuvan
I dagbrott med zink
han fann malm så flink
Men guldet han lämna' i tuvan.

Det var en ung bergsman från Norden
som föräldrarna döpte till Torden
Syra så stark
han gjorde av mark
som var svavelkis en gång i jorden.


Johanssons pojk kom från Garpen
till gruvan med tusenårsvarpen
Han anrika' slig
och namnet var Stig
Nu rödfärg han gillar på skarpen.


Rolf duktigt på folket höll tajmen
som toastmaster på vårt partaj, men
oss gav generöst
en vits helt skabröst.
Det säjs att han godis gillade, Dajmen.


Flyttlimerick 1

Han målarens pojk ifrån Österby
ej mer tänkte titta mot öster. Ty
när han flyttat till väst
han tror det blir bäst
att med havsutsikt lyssna på röster ny.
1991-06-20


Efter en bjudning hos reklambyrån

En rödfärgens vän ifrån STORA
av Högmans blev bjuden med mor'a
Fick äta en bit
Vad tur vi for dit!
Nu Byrån till festproffs vi kora.


Lionslimerick 1

Presidenten för Lions i Falun
det är han som är pappa till Trollun
Rosa' klubbmästeri't
Klubben instämde i't
hela gänget i händerna klappun
1991-05-23

Lionslimerick 2

Gamla Lions med skulder till klubben
- en som t o m kritade nubben -
dom får snart träda ur
ty kassören blir sur
om ej skulden betalas på stubben
1991-05-23 (2016-02-21)

Sommarlimerick

En gång då Bert Karlsson från Skara
han åkte till Falun med bar'a
Han undrat ibland
Det blir Sommarland
om i Stöten allt vatten får vara
1997-03-17


Senior-Limerickaren

Seniorskandioten i Backa
försäkringskonsulten fick tacka
Men för limerickrad
efter vansinnigt vad
alla vännerna nu sig betacka


För en Skandiavän neri Götet
synes randia män bakom flötet
som tror abborr är bäst
lyft ur havet i väst
Sådant tal kan väl enbart va skrôtet


Hustrun i Backa

En påflugen hustru i Backa
hon mannen knappt undgick att nacka
Hon försökte ett år
att själv ansa hans hår
Men hon använde häcksax och hacka.


Flickan från Flen - möjligen en lånad idé

Det var en ung flicka från Flen
vars häst då hon red föll i sken.
När passerat en ek
flickan sågs som på lek
sitta vinkande lugnt på en gren.


Tackversen till Kristina, som ordnat 40-årsjubileet 1997 för realarna.

Efter slut 57 i Linkopia
stack vi ut att få tag i Utopia
Efter 40 års slit
har vi nu kommit hit.
Allt vi minns är att vägar är gropi'a!


Det hade blivit 2012, 55-årsjubileum, och jag hade nyligen flyttat "hem"

Vid hemflytt från storsta'n i väster,
och denna gång ej på semester,
står hus långa raden
på landsbygd runt staden
Dock finns än från barndomen rester!


En Östgötes hemflytt från Götet
ej anses kan va' bakom flötet
Ty rötterna drar,
och släkten så rar
såg exillivet äntligt va brötet.


En läroverkspojk drog från Backa
från vandringsfolksliv sej betacka
Nu flyttar han hem
och hamnar bland dem
som diftong-an och -ena kan snacka.