Verser - hur blev dom till?

Tidigt tyckte realgymnasisten att han skulle utnyttja språkbegåvningen. Det vill säga den som kanske fanns. På den tiden skulle man vara matematiskt begåvad eller språkligt och humanistiskt begåvad!

Det avskräckte mej nu inte alls. Jag kunde ju hålla på i min ensamhet!
Publicera sig fick Björn Håkansson göra. Men det var ganska roligt!

Det blev lite verser tillsammans med klasskamraterna när vi skulle häckla lärarna under abiturientmiddag och bal. När sedan Roland Allard och jag gjorde en femårskantat till gymnasistkullens jubileum förstod jag att det inte satt så väldigt långt in


Här finns dom verser, som har kommit fram under åren och som är sparade till eftervärlden.
En del är uppkomna inför speciella tillfällen, en del har bara kommit ändå. Speciellt limerickarna är spontanverk, även om där finns ett par "beställningverk".