Här var kallelsen för 2017

Den gick ut som ett mail, som såg ut som nedan