Det blev ett glatt återseende igen fredagen den 5 maj 2017

I år lyckades vi samla till en gemensam träff för alla avgångsklasserna

Dagsprogrammet blev en uppdaterad repris av besöken på vår gamla skola. Jag fick hjälp av Kalle Wedin, lärare på Katedral och son till vår skolkamrat Per-Åke med gruppfotot. Men vilken entusiastisk stämning den skolan fortfarande kan uppvisa!

Rektorn visade en märkbar stolthet över sin skola dit man söker som ett verkligt första alternativ. Han har en kö vilket betyder att det vid eventuella avhopp alltid finns elever att fylla vakanserna. På så sätt har han också tryggheten av en full finasiering eftersom alla platser verkligen är besatta.

Vi blev också utsedda till de bästa marknadsförarna av vår gamla skola, med engångsersättning i form av skollunchen som skolan bjöd på.

Kvällen, en repris från 2012, på Läkarsällskapet innehöll en uppdatering av lite visuella minnen och som vanligt en mycket lättflytande konversation runt borden. Vi satt klassvis, men det förekom ett livligt promenerande runt i rummet för att låta också de "klassövergripande" minnena komma fram


Ett jubileum, som jag den här gången fick vara med att arrangera. Tack!
Här nedan kommer den vanliga dokumentationen!

Samlingsbild på läroverkstrappan med namn
Bilder från dagen
De sista danserna - ett 57-minne
Och så Ylvas 60-årskrönika

Vi som denna gång samlade oss:
Anita, Barbro, Nils-Uno och framför allt Lennart !