Så kom då det ljuva åttiotalet
För 57-ornas del betydde det:


25-årsjubileum 198230-årsjubiléum 1987