Här nedan lite bilder från både dagen och kvällen.


97-01 Kristina och Lennart
97-02 Samling för att gå in igen


97-03 Skolans guide Birgitta (stud 58), Kristina, Gudrun och Linde i gamla kollegierummet


97-04 Bosse, Lennart, Barbro, Marianne, Hans, Lennart


97-05 Karl-Inge, Margareta och Inge


97-06 Jan, Hans, Inga.Greta, Inger, Runar, Ulla, Bengt och Carola¨


97-07 Anna-Carin, Kerstin, Marita, Putte, Anita, Karin och Per-åke


97-08 Sven-Erik, Göran, Curt, Anders, Sven, Eivind, Gunnar, Anita


97-09 Ut från aulans övervåning. Bekant för körsångare och organister


97-10 Karin, Göran, Linde


97-11 Anders, Björn


97-12 Den gamla aulascenen men nya bänkar


978-13 Hos Gudruns mamma Barbro, Carola, Per-åke, Bosse, Runar, Inger, Anders


97-14 Ylva, Sven, Sven-Erik, Björn, Gudrun, Barbro


97-15 Bosse, Anders, Lennart, Lennart, Gudrun, Eivind


97-16 Kerstin, Gudruns Mamma, Per-åke


97-17 På Ekoxen Anna-Carin, Inge, Eivind


97-18 Bengt, Göran, Runar


97-19 Björn, Barbro, Bosse


97-20 Kerstin, Anders, Kerstin


97-21 Inga-Greta, Karin, Hasse


97-22 Marianne, Bengt, Marita, Curt


97-23 Sven, Ylva


97-24 Jan, Ulla

97-25 Sven , Ulla


97-26 Hans, Stig (Putte), Carola


97-27 Inger, Karl-Inge


97-28 Gudrun, Lennart, Inger, Karl-Inge, Kristina, Gunnar, Lennart


97-29 Per-åke, Linde


97-30 Lars, Sven-Erik


97-31 Anita, Gunnar, Margareta


97-32 Gunnar, Margareta, Nils-Uno


97-33 Ylva, Kerstin


97-34 Sångledare