Här är några bilder från Dahlbergs Café.

Där var realare och latinare efter sightseeingturen runt Linköping


Hej Joe! En skymt av Anders, Ulla, Joe, Sara och Hans snett bakifrån


Birgitta

Björn och Barbro


Björn, Bengt, Anita, Göran


Carola, Bosse, Gunilla, Gunnar


Lennart, Lars, Karl-Inge


Sven-Erik, Inger, Claes


Gunnar, Ann-Marie, Gunnar


Nästan bara Claes


Karl-Inge, Per-åke