Vi samlades till fest på Ekoxen, där JOE framförde en hälsning på vers till oss.

Ode vid 45-årsjubelfesten den 11 maj, Anno Domini MMII

Tiden har hastat och åren svunnit sen fordom vi stod där,
stolta på Krettelets trapp, krönta med mössan så vit.

Mycket har timat sen dess och mer lär väl sannolikt komma,
innan vi råkas på nytt, halvsekelfest blir det då !

Alltnog, jag gläder mig nu åt att åter få skåda ett antal
anleten kända i kväll, trots att dom kunde var´t fler

Orsaken växlar till varför den fordom så rikliga skaran
nu decimerats till blott tjugo och tre, som jag ser

Några sin kosa har ställt långt fjärran och ej kunnat spåras,
andra igen haft förfall, några har ej svarat alls,

några till fäderna sina har gått, må vi tacksamt bevara
minnet av bortgången vän, åter är med oss ikväll!

När vi nu bänkat oss här, låt de åren vi nu lagt bakom oss
åter passera revy, minnas det mesta som hänt.

Allvar med skämt låt oss blanda, och sanning med skvaller och skrönor,
spisa och dricka gu'tår, invänta fem nya år

Gläd Dig med oss nu ikväll, låt tillsammans oss fatta pokalen,
välkommen är Du min vän, till Jubel i år Fyrtiofem

Fest 1 Lars, Sven-Erik


Fest 2 Anita, Per-åke, Ann-Marie


Fest 3 Lennart, Gudrun


Fest 4 Inge, Kristina


Fest 5 Karin, Marita


Fest 6 Ylva, Joe i talartagen, Hans, Torsten


Fest 7 Karl-Inge


Fest 8 Inger


Fest 9 Linde


Fest 10 Hans


Fest 11 Carola


Fest 12 Inger, Eivind


Fest 13 Lennart


Fest 14 Karin


Fest 15 Ylva


Fest 16 Torsten


Fest 17 Anders

Och så Ekoxen sent på kvällen