Återseende redan fredagen den 24 maj 2024

Den här gången lyckades vi få en återsamling efter utlovade två år. Vår studentkull är givetvis decime-rad, men av de drygt sextio av oss som finns kvar hade nitton hörsammat kallelsen och till vår glädje kommit till Linköping.

Lunchprogrmmet förlades till Universitetsklubben ute vid gamla Kalmarvägen. Efter lite bekymmer att hitta lokalen bakom en dunge och efter att vi tagit för oss av lunchbuffén fick vi en redogörelse för AI och ChatGPT4. För många av oss blev det en förklaring över vad barnbarnen tycker är vardagsmat. Vi åldersrika ska dock inte räknas bort vad gäller intresset för moderniteter! Om inte annat måste vi ju kunna tala med barnbrnen.

Som vanligt fortsatte samtalen direkt där de avslutades förra träffen och turligt nog anlände till slut det försenade tåget så att även Carola kunde ansluta till samtalen.

Så småningom skingrades gänget för enskilda förberedelser inför kvällen för de flesta. Pensione-rade gynekologen, den sjungande Lennart Hahn, förenades med sin sopran för att fira födelsedag i släkten och jag for till US-akuten för att besöka min Karin, som tyvärr hamnat där under eftermiddagen.
Efter några veckor är glädjande nog de allvarligaste farhågorna avfärdade.

På kvällen samlades sjutton, med mig så småningom arton, gamla studenter på Hotell Ekoxens Belvederen för ytterligare mingel och middag.

Hur stämningen var och vad som skedde där illustreras nog bäst av bildsamlingen, som kan klickas fram här till höger.


Det blev ett mellanjubileum med nitton deltagare!
Här nedan länkar till den vanliga dokumentationen!

Bilder från hela dagen
Årets program och deltagare

Vi som än en gång samlade oss:
Lennart med hjälp av Anita, Barbro,
Nils-Uno och Sven!